Kết quả xổ số Lâm Đồng được trực tiếp trên sóng Phát thanh FM tần số 92,5 Mhz của Đài PTTH Bình Dương, sóng AM tần số 873Khz và sóng FM tần số 102,7Mhz của Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long vào lúc 16 giờ 10 phút Chủ nhật hằng tuần
THÔNG BÁO V/V CHÀO GIÁ CẠNH TRANH IN VÉ VÀ VỎ VÉ XỔ SỐ BÓC BKQN Xem thêm
THÔNG BÁO V/V CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CUNG ỨNG LỊCH NĂM 2020 Xem thêm
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI THỂ LỆ THAM GIA DỰ THƯỞNG XỔ SỐ LÔ TÔ LÂM ĐỒNG Xem thêm
LIÊN KẾT WEBSITE