Kết quả xổ số Lâm Đồng được trực tiếp trên sóng Phát thanh FM tần số 92,5 Mhz của Đài PTTH Bình Dương, sóng AM tần số 873Khz và sóng FM tần số 102,7Mhz của Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long vào lúc 16 giờ 10 phút Chủ nhật hằng tuần
THÔNG BÁO
Kỳ vé ĐL10K3 mở thưởng ngày 20/10/2019, giải đặc biệt ra tại tỉnh Tiền Giang
Chúc mừng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã trúng thưởng!
"Tổng số trả thưởng Công ty đã trả từ ngày 28/10/2019 - 01/11/2019 là 34.004.869.000 đồng.
Tổng số trả thưởng Công ty đã trả trong tháng 09/2019 là 154.636.587.320 đồng"
LIÊN KẾT WEBSITE