Kết quả xổ số Lâm Đồng được trực tiếp trên sóng Phát thanh FM tần số 92,5 Mhz của Đài PTTH Bình Dương, sóng AM tần số 873Khz và sóng FM tần số 102,7Mhz của Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long vào lúc 16 giờ 10 phút Chủ nhật hằng tuần
THÔNG BÁO
Kỳ vé ĐL8K1 mở thưởng ngày 04/8/2019, giải đặc biệt ra tại Thành phố Cần Thơ
Chúc mừng nhân dân Thành phố Cần Thơ đã trúng thưởng!
"Tổng số trả thưởng Công ty đã trả từ ngày 05/8/2019 - 09/8/2019 là 35.151.318.000 đồng.
Tổng số trả thưởng Công ty đã trả thưởng trong tháng 7/2019 là 123.404.688.760 đồng"
LIÊN KẾT WEBSITE